Spółka może ze swojego konta wpłacić podatek za udziałowca, nawet jeśli kwota przekracza 1000 zł, ale pod warunkiem że takie działanie ma charakter wyłącznie techniczny – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Sprawa dotyczyła udziałowca spółki jawnej, w której podatnikiem PIT są wspólnicy, a nie spółka. Każdy ze wspólników oblicza więc swój dochód ze spółki proporcjonalnie do udziałów w niej i płaci co miesiąc zaliczki na PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Mężczyzna zlecił to jednak służbom finansowo-księgowym spółki. Chciał, aby to one wyliczały kwotę jego podatku i przelewały ją bezpośrednio z konta spółki na konto urzędu skarbowego. Chodziło o kwoty znacznie przekraczające 1000 zł. Mężczyzna chciał się upewnić, że takie rozwiązanie jest możliwe. Podkreślił, że wpłata będzie miała charakter wyłącznie techniczny, a spółka odgrywa w tym przypadku jedynie rolę „wyręczyciela podatkowego”, a więc wpłaca za niego podatek do urzędu skarbowego.

Nie zgodził się na to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że spółka może płacić podatek za swojego wspólnika, ale tylko gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Tak bowiem wynika z art. 62b ordynacji podatkowej, który mówi, że zapłata podatku za podatnika przez inny podmiot jest możliwa gdy:

● kwota podatku nie przekracza 1000 zł,

● z treści dowodu zapłaty wynika, że wpłata pochodzi ze środków podatnika,

● zostaną zachowane przepisy dotyczące zapłaty.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim (wyrok z 28 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Go 184/22) był innego zdania niż fiskus. Uznał, że w tej sprawie kluczowe znaczenie ma to, iż wpłata podatku za podatnika będzie miała charakter wyłącznie techniczny. Nie ma więc tu zastosowania art. 62b ordynacji, bo przepis ten – jak wyjaśnił sąd – nie dotyczy zapłaty podatku przez podatnika, który posłużył się, czy też wyręczył się w tej czynności inną osobą. Zdaniem WSA osoba trzecia może wpłacić na konto urzędu skarbowego środki powierzone jej przez podatnika. W takim przypadku dokonuje jedynie czynności technicznej – wpłaca podatek za podatnika, ale działa jedynie jako posłaniec, wyręczyciel czy przekaziciel środków podatnika.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 sierpnia 2022 r., autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR