CIT od lokat overnight należny w Polsce czy w Niemczech?

Rzeczpospolita (2011-08-12), autor: Radosław Zamęcki , oprac.: GR

sie 12, 2011

Odsetki z lokat nocnych są przychodami z odrębnych operacji finansowych mających na celu pomnożenie już zgromadzonego kapitału. Nie należy ich traktować jako oprocentowania z rachunku bieżącego, nawet jeśli takie lokaty są do niego przypisane.

Rzeczpospolita opisuje przypadek niemieckiej spółki, która prowadzi działalność gospodarczą również w Polsce. Urząd skarbowy wymierzył należny CIT większy od deklarowanego przez spółkę w związku z tym, że do rachunków bankowych, na które spływają środki z jej bieżącej działalności, przypisane są również lokaty z oprocentowaniem nocnym overnight. W ocenie organu, z podatkowego punktu widzenia, nie różnią się one od innych lokat terminowych, a odsetki z nich pochodzące są opodatkowane w Polsce jako przychody z odrębnych operacji finansowych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o CIT.

W skardze do sądu spółka podniosła, że przychody z lokat overnight powinny być traktowane jako pochodzące z rachunku bieżącego, a nie wynikające z odrębnych operacji finansowych.

Sąd przychylił się do stanowiska organów podatkowych i oddalił skargę. Stwierdził, że lokaty nocne nie należą do czynności podejmowanych przez spółkę w ramach jej działalności gospodarczej. Odsetki z takich lokat są przychodami z odrębnych operacji finansowych mających na celu pomnożenie już zgromadzonego kapitału, a nie odsetkami z rachunku bieżącego, nawet jeśli takie lokaty są przypisane do rachunku. Lokaty overnight z podatkowego punktu widzenia nie różnią się od innych lokat terminowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 sierpnia 2011 r.