Dofinansowanie wypoczynku najmłodszych czasami bez podatku

Rzeczpospolita (2011-08-12), autor: Agnieszka Smolarczyk , oprac.: GR

sie 12, 2011

Pracodawca nie potrąci daniny od dopłaty do wakacyjnego wyjazdu dziecka, jeśli rodzic przedstawi dokument, z którego będą wynikały informacje pozwalające na zastosowanie zwolnienia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Aby dopłata do wypoczynku dzieci była zwolniona z podatku, muszą być spełnione warunki określone w przepisach. Szczegółowo precyzuje je art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolne od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

Dopłaty z funduszu socjalnego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a także te dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia niezależnie od ich wysokości, a gdy są z innych źródeł, to do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.

Nie każda zatem dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, ale tylko ta, która związana była z wypoczynkiem zorganizowanym w postaci wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska. Jak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2009 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 sierpnia 2011 r.