Można już składać wnioski o zwrot nadpłaconej daniny

Rzeczpospolita (2011-08-12), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sie 12, 2011

Spółki, które zapłaciły podatek od pożyczki, powinny szybko się starać o jego odzyskanie – informuje Rzeczpospolita.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został korzystny dla polskich podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący opodatkowania pożyczek od udziałowców. Od tego momentu biegną terminy na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty, bądź wznowienie postępowania.

Spółki, które zapłaciły w latach 2007 – 2008 nienależną daninę, powinny złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. 
Mają na to czas aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania, pięć lat liczone od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Warto jednak złożyć wniosek w ciągu 30 dni od daty publikacji wyroku Trybunału czyli do 5 września. Wtedy otrzymają podatek wraz z odsetkami liczonymi od momentu zapłaty do dnia zwrotu. Jeżeli wniosek złożą później, odsetki zostaną naliczone tylko do 5 września.

Wniosku o zwrot nadpłaty nie mogą składać spółki, które zapłaciły podatek w wyniku decyzji wymiarowej.
Mają one jednak inną możliwość jego odzyskania. Mogą mianowicie złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Tak też mogą zrobić spółki, które już wcześniej występowały o zwrot podatku i dostały negatywną decyzję fiskusa. Po wyroku Trybunału powinny odzyskać podatek wraz z odsetkami.

Ekspert zwraca uwagę, że trzeba jednak pamiętać, iż o wznowienie postępowania można wystąpić jedynie w ciągu miesiąca od opublikowania orzeczenia Trybunału czyli do 6 września. Przeoczenie tego terminu spowoduje, że spółka nie będzie już miała możliwości odzyskania podatku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 sierpnia 2011 r.