Nabywca odpadów ujmuje VAT w dniu wystawienia faktury

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-16), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 16, 2011

Od 1 lipca 2011 r. nabywcy odpadów szklanych, którzy są objęci obowiązkiem rozliczania VAT, muszą ujmować je w księgach rachunkowych na podstawie faktury wewnętrznej – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Odbiorcy odpadów przetwarzalnych, w tym odpadów szklanych, gumowych, z tworzyw sztucznych, a także złomu akumulatorowego będący podatnikami VAT zamiast sprzedawców muszą rozliczać ten podatek. Taką zmianę wprowadziła od 1 lipca ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 134, poz. 780).

W związku z tym sprzedawca odpadu wystawia fakturę sprzedaży bez VAT, z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca przez tzw. odwrotne obciążenie.

Nabywca zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej w celu rozliczenia VAT. Faktura rozliczana jest w księgach w dniu jej wystawienia. Kwota podatku należnego z faktury wewnętrznej stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 sierpnia 2011 r.