Gminy przyjmują już wnioski od osób, które swoje domy lub mieszkania ogrzewają opałem innym niż węgiel – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Wymagany do tego wzór wniosku określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1974), które zaczęło obowiązywać od 21 września, choć wprowadzająca nowy dodatek ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) weszła w życie dzień wcześniej. Analogicznie było w przypadku dodatku węglowego – tu również przepisy wykonawcze pojawiły się z opóźnieniem.

Wniosek o nowy dodatek grzewczy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich trzeba podać podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy, osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, rodzaju źródła ciepła oraz paliwa służącego do jego zasilania. Z kolei jego druga część to oświadczenia, w których ubiegający się o dodatek grzewczy wskazuje m.in., że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i aktualne oraz że gospodarstwo domowe nie korzystało z dodatku węglowego ani nie został złożony wniosek o wypłacenie tego świadczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 września 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR