Podatek może zapłacić tylko podatnik

Rzeczpospolita (2011-08-16), autor: Anna Borgosz , oprac.: GR

sie 16, 2011

Jeśli jedna osoba uiści podatek za inną, to obie będą miały problemy. Ta druga nadal będzie bowiem dłużnikiem fiskusa. Jednocześnie wpłacający może napotkać wiele trudności, chcąc pieniądze odzyskać – informuje Rzeczpospolita.

W ocenie NSA obowiązki podatkowe mają charakter ściśle osobisty. Zatem jedynie osoba, na której ciąży zobowiązanie, powinna zapłacić podatek. Zapłata przez osobę trzecią nie doprowadzi do wygaśnięcia zobowiązania wobec fiskusa. Jeżeli podatnik nie wpłaci sam odpowiedniej kwoty w terminie, to powstanie zaległość podatkowa. Wiąże się to z dodatkowym ciężarem finansowym w postaci odsetek za zwłokę, naliczanych do momentu uregulowania należności.

Z uchwały NSA wynika, że kwota wpłacona przez osobę trzecią nie może być też potraktowana jako nadpłata. Nadpłatą, zgodnie z ordynacją podatkową, jest bowiem podatek nadpłacony lub zapłacony przez podatnika nienależnie. Jeżeli płacący nie jest podatnikiem, to przepisy o nadpłacie nie mają zastosowania.
Osoba, która wpłaciła podatek za kogoś innego, nie może więc wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty.
Chcąc odzyskać pieniądze, będzie musiała powołać się na kodeks cywilny.

Takie konsekwencje wynikają z uchwały NSA z 26 maja 2008 (I FPS 8/07). Podatnicy muszą więc pilnować, aby podatki były regulowane z odpowiedniego konta. Następstwa mogą być bowiem bardzo kosztowne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 sierpnia 2011 r.