Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze. ​​​​​​​

Przepisy dotyczące jednorazowego świadczenia wejdą w życie 30 września 2022 r.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze, tj. z branży turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki.), branży gastronomicznej (restauracje, bary) i branży sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego). Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność na terenie powiatów, przez które przepływa Odra, lub położonych w jej pobliżu. Kody PKD uprawnionych branż oraz powiaty, na terenie których była prowadzona pozarolnicza działalność zostały wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r. (RJS) od 30 września 2022 r. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Można go złożyć tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS (2022-09-29), autor: nieznany, oprac.: GR