Przedsiębiorca, który kupił kask ochronny na motocykl i odpowiednio oznaczył go firmowym logo, może zaliczyć całość wydatków z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pytanie KIS zadała spółka, która zawarła umowę leasingu operacyjnego na motocykl. Kupiła też kask ochronny stanowiący przesłankę bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.). Motocykl był wykorzystywany w działalności gospodarczej do celów mieszanych i spółka odliczała 75 proc. związanych z nim wydatków eksploatacyjnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Kask również był wykorzystywany w celach firmowych. Spółka opatrzyła go w trwały i widoczny sposób logo, co gwarantowało, że utraci on charakter osobisty.

We wniosku o interpretację twierdziła, że podobnie jak w przypadku wydatków związanych z eksploatacją motocykla mogłaby odliczyć 75 proc. wydatków na zakup kasku, bo mają one również charakter eksploatacyjny.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 28 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.462.2022.1.AW). Wyjaśnił, że zakup kasku ochronnego nie jest wydatkiem związanym z eksploatacją motocykla. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi ministra finansów z 9 kwietnia 2020 r. są nimi m.in. wydatki na zakup paliw, wymianę opon, serwis samochodu itp. Kwoty na zakup kasku ochronnego, który został oznaczony logo firmowym, będą więc mogły zostać odliczone w całości od przychodu według ogólnej zasady wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 października 2022 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR