Użytkownicy pomp ciepła oraz innych źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną otrzymają świadczenie na częściowe pokrycie kosztów z tym związanych. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od 1 grudnia br. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Tak przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która została przyjęta przez Sejm. Wprowadza ona trzecie – po dodatku węglowym i dodatku dla gospodarstw domowych – świadczenie dla rodzin, które mierzą się z wysokimi kosztami ogrzewania domów i mieszkań. Nowy dodatek będzie przysługiwał osobom, których główne źródło ciepła jest zasilane prądem (z wyjątkiem posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych) i wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadczenie będzie wynosić 1000 zł, ale w przypadku gospodarstw domowych, u których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. było wyższe niż 5 MWh, wsparcie zostanie podwyższone o 500 zł.

Wnioski o dodatki elektryczne będą przyjmowane przez gminy od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. Natomiast wypłata pieniędzy nastąpi najpóźniej do 31 marca przyszłego roku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 października 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR