Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej

www.niepelnosprawni.gov.pl (2011-08-17), autor: niepelnosprawni.gov.pl , oprac.: GR

sie 17, 2011

Projekt dostosowuje przepisy rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o rehabilitacji (…) – zmienionej ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 226, poz. 1475). 

Projekt doprecyzowuje lub zmienia niektóre dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zakładów aktywności zawodowej, zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, zawartymi w podsumowaniu wyników kontroli dotyczącej zasad działania i finansowania zakładów aktywności zawodowej. Projekt uwzględnia także wiele wniosków i postulatów zgłaszanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, będące organizatorami zakładów aktywności zawodowej.

Nowe przepisy, zgodnie z projektem rozporządzenia, powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

Projekt rozporządzenia [pobierz plik] pdf 500 kb

Projekt uzasadnienia [pobierz plik] pdf 90,54 kb