Polisa w zagranicznej podroży już bez danin dla ZUS i fiskusa?

Rzeczpospolita (2011-08-17), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

sie 17, 2011

Resort finansów zmienił zdanie i uznał, że składki i podatek od kosztów ubezpieczenia pracownika w czasie delegacji nie jest przychodem ze stosunku pracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Nasza spółka często wysyła na zagraniczne podróże służbowe pracowników, dla których wykupiliśmy polisy ubezpieczeniowe. Czy opłacane składki stanowią przychód ze stosunku pracy – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jeszcze do niedawna organy podatkowe wyrażały wspólne stanowisko, że opłacona przez pracodawcę składka na ubezpieczenie pracownika udającego się w zagraniczną podróż służbową jest przychodem ze stosunku pracy. A jeśli tak, to opodatkowanym i obciążonym składkami na ZUS.

Wyłomem od tej jednolitej wykładni organów podatkowych w tym zakresie jest interpretacja ministra finansów z 31 marca 2011 zmieniająca wcześniejszą interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Poznaniu z 2 czerwca 2009 r. Minister stwierdził, że wartość zapłaconej składki za pracownika w ogóle nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Wyjaśnił, że celem wykupienia ubezpieczenia przez pracodawcę jest zabezpieczenie siebie przed ewentualną koniecznością zwrotu z własnych środków kosztów leczenia pracownika poniesionych podczas podróży za granicą. Trzeba jednak pamiętać, że po pierwsze polisa dotyczyła tylko kosztów leczenia, a po drugie interpretacja ministra ma charakter indywidualny i została wydana w konkretnej sprawie. Nie znaczy to więc, że od razu organy podatkowe zmienią dotychczasowe stanowisko, bo nie są do tego zobligowane.

Zgodnie z dotychczasowymi interpretacjami organów podatkowych pracownik, któremu pracodawca zagwarantował ochronę w podróży służbowej w postaci polisy, uzyskuje przychód ze stosunku pracy w wysokości zapłaconej składki. Argumentacja jest taka, że pracownik zyskuje realną korzyść wpostaci asekuracji na wypadek ryzyka, nie ponosząc przy tym żadnego uszczerbku na swoim majątku. Składka ubezpieczeniowa pokrywana jest przez inny podmiot niż ten, w którego interesie jest umowa, a to powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której polisa jest zawierana. Gdyby bowiem pracodawca nie sfinansował z własnych środków kosztów ubezpieczenia, taki wydatek musiałby ponieść pracownik ze swojej kieszeni.

Jeśli ustalimy, że kwota składki ubezpieczeniowej jest przychodem ze stosunku pracy, należy jeszcze zastanowić się nad momentem powstania przychodu dla celów potrącenia zaliczki na PIT oraz składek.
Organy podatkowe twierdzą, że jest nim miesiąc zapłaty składki przez pracodawcę. Dlatego że w następstwie już samej zapłaty składki ubezpieczeniowej pracownik otrzymuje konkretną ochronę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 sierpnia 2011 r.