Vat z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

maj 8, 2007

Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia.

Stwierdził tak naczelnik opolskiego Urzędu Skarbowego w wiążącej interpretacji wydanej w sprawie spółki, która otrzymała zaliczki na poczet usług polegających na uszlachetnianiu towarów i udokumentowała je fakturami z zerową stawką VAT (sygn. PP/443-86-1-GK/06/07). Zamierzała ubiegać się o tzw. zwrot bezpośredni (tj. przekazanie podatku na konto bankowe) w przyśpieszonym terminie 60 dni i chciała się upewnić, czy kwoty wynikające z faktur zaliczkowych może przyjąć do wyliczenia zwrotu VAT, chociaż nie zostały objęte zabezpieczeniem majątkowym. Jej zdaniem zaliczka na poczet usługi uszlachetniania nie dotyczy ani eksportu towarów, ani wewnątrzwspólnotowej dostawy, a to oznacza, że kwotę wynikającą z faktur dokumentujących można przyjąć do wyliczenia zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od złożenia przez niego rozliczenia. Gdy w grę wchodzi obrót z zagranicą, trzeba przedstawić w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie podatku, jaka byłaby należna, gdyby obrót dotyczył dostawy krajowej. Zabezpieczenie jest zwracane z chwilą przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport bądź dostawę wewnątrzwspólnotową.

Więcej Rzeczpospolita.