Czy pracownik może uzyskać odprawę

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-18), autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

sie 18, 2011

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, wskazując jako przyczynę jego nielojalność. Pracownik wniósł pozew o odszkodowanie i odprawę, twierdząc, że rzeczywistą podstawą wypowiedzenia były zmiany organizacyjne. Czy zasądzenie odszkodowania przesądza o zasadności roszczenia o odprawę? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Udowodnienie przez pracownika, że przyczyna wskazana w wypowiedzeniu umowy o pracę nie była uzasadniona, nie przesądza o tym, jaka rzeczywista przyczyna legia u podstaw decyzji pracodawcy.
Przyczyną tą i to wyłączną, musi być bowiem zwolnienie indywidualne (lub grupowe) dokonane z powodów organizacyjnych lub ekonomicznych. Tę okoliczność powinien udowodnić pracownik, jeśli twierdzi, że przyczyną były zmiany organizacyjne (czy sytuacja ekonomiczna), które rodziły jego prawo do odprawy.

Jeśli pracownik nie sprosta tym wymaganiom, to chociaż pracodawcy nie udało się wykazać zasadności przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu pomimo uwzględnienia roszczenia o odszkodowanie, pozew o odprawę zostanie oddalony (wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 2008 r. I PK 22/08, LEX nr 477658).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2011 r.