Jak kontrolować telepracownika w zakresie bhp

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-18), autor: Anna Borysewicz , oprac.: GR

sie 18, 2011

Zawarłem z pracodawcą umowę o telepracę. Swoje obowiązki służbowe realizuję w domu. Przełożony poinformował mnie, że zamierza skontrolować moje stanowisko pracy pod względem zgodności z zasadami bhp. Czy jest to dopuszczalne? Czy grożą mi jakieś konsekwencje, jeżeli nie wyrażę na to zgody? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Czynności kontrolne należy realizować przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dopiero gdy nie jest to możliwe albo napotyka przeszkody, wykonuje się je w miejscu zamieszkania podwładnego. W tym ostatnim przypadku natomiast zakazane jest naruszanie prywatności telepracownika i jego rodziny oraz utrudnianie korzystania z pomieszczeń domowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pierwszą kontrolę w zakresie bhp przeprowadza się na wniosek telepracownika przed rozpoczęciem świadczenia przez niego obowiązków.

W sytuacji, w której telepracownik nie zaaprobuje na piśmie kolejnej kontroli bhp w jego pomieszczeniu mieszkalnym, wykluczone jest jej przeprowadzenie. Odmowę powinien jednak – dla własnego bezpieczeństwa – umotywować. Brak uzasadnienia może bowiem narazić go na utratę pracy i to nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2011 r.