ZPChr: Kiedy można uzyskać zwolnienie z podatku

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-18), autor: Mateusz Brząkowski , oprac.: GR

sie 18, 2011

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Do końca 2010 roku jako ZPChr byliśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości. Jednakże teraz, aby nadal korzystać z tego zwolnienia, musimy mieć odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jaki to wskaźnik i jak należy go stosować? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Od 1 stycznia prawo do zwolnień z podatku mają tylko te ZPChr. które spełniają warunek określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jeżeli posiadają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W stanowisku Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BONI-5232-1-PM/11) z 11 lutego 2011 r. wskazano, iż powyższy wskaźnik należy liczyć w stosunku do wszystkich zatrudnionych.

Według BON przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych rodzaje niepełnosprawności można traktować łącznie lub rozłącznie. Dlatego też zgodne z prawem będzie uwzględnianie przy obliczaniu wskaźnika równocześnie osób niepełnosprawnych niewidomych (znaczny lub umiarkowany stopień z symbolem 04-0), chorych psychicznie (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) i upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2011 r.