Kiedy przysługuje skrócony czas pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-18), autor: Mateusz Brząkowski , oprac.: GR

sie 18, 2011

Prowadzę firmę, która zatrudnia kilkunastu pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy osoby te muszą posiadać specjalne zaświadczenie lekarskie, aby mogły korzystać z możliwości pracy w skróconym czasie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy skrócony czas pracy (nie więcej niż 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo) przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2012 r. skrócony czas pracy przysługiwać będzie osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jedynie na podstawie zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wystawionego przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą niepełnosprawną. Z powyższego wynika, że korzystanie ze skróconego czasu pracy będzie możliwe po spełnieniu dwóch przesłanek:

– przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2011 r.