Czy uchwały można zmienić?

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-18), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sie 18, 2011

Zmiana uchwały o podziale zysku jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy uchwała jest wadliwa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W doktrynie prawa spółek pojawiają się poglądy, że uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia strat mogą być podejmowane tylko przez odbywające się raz w roku zwyczajne zgromadzenie wspólników.
Oznacza to ograniczenie możliwości zmiany uchwały.

Zdaniem Marcina Kulińskiego, radcy prawnego nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być uprawnione do zmiany uchwały zwyczajnego zgromadzenia np. z uwagi na wadliwość podjętej uchwały i faktycznie niemożność jej wykonania. Możliwość zastosowaniu takiego rozwiązania należy jednak uzależnić od indywidualnej sytuacji danej spółki i faktycznych powodów ewentualnej zmiany uchwały.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2011 r.