Samorządy dostaną dodatkowe środki na aktywizację niepełnosprawnych

Rzeczpospolita (2011-08-19), autor: mrz , oprac.: GR

sie 19, 2011

Jak informuje Rzeczpospolita 18 sierpnia br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie zaakceptowali przesunięcia środków w budżecie PFRON.

Najważniejsza zmiana dotyczy zwiększenia puli środków przeznaczonych dla samorządów.
Dzięki tym zmianom do samorządów w całej Polsce trafią w tym roku środki na łączną kwotę 778 mln zł. W zeszłym roku było to tylko 711 mln zł. Różnica jest więc znaczna.

Dzięki przesunięciom nadal prowadzone będą również inne programy skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Wzrosła też ogólna pula środków na konkursy przeznaczone dla organizacji
pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych.

Zwiększenie puli środków jest możliwe dzięki oszczędnościom, jakie zapewniła tegoroczna zmiana przepisów.
Ograniczenie wypłat dofinansowali dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych pozwala teraz na wsparcie innych form ich aktywizacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 lipca 2011 r.