Zakup akcji przez pośrednika bez obciążenia PCC

Rzeczpospolita (2011-08-19), autor: Katarzyna Czapińska , oprac.: GR

sie 19, 2011

Nabycie akcji przez spółką za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – bez względu na to, czy działającej w imieniu spółki czy we własnym – jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka zamierza zakupić od kilku podmiotów 100 proc. akcji polskiej spółki. Na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych spółka inwestycyjna, w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będzie jej świadczyć usługi doradztwa strategicznego i finansowego przy planowanym przejęciu.

Przy zawarciu umowy zakupu akcji podatniczka będzie reprezentowana przez tę firmę inwestycyjną.
Kupującym będzie sama spółka albo firma inwestycyjna działająca jako zastępca pośredni. Wówczas pierwotnie to na rzecz tej firmy zostanie przeniesiona własność zbywanych akcji, następnie dopiero na mocy umowy zawartej ze spółką firma inwestycyjna przeniesie na nią nabyte przez siebie prawa, a spółka zwolni ją od zaciągniętych zobowiązań. Za swoje usługi firma inwestycyjna otrzyma wynagrodzenie.

Spółka stanęła na stanowisku, że wskazane czynności wykonane przez firmę inwestycyjną w imieniu i na rachunek spółki lub w imieniu własnym, ale na rachunek spółki (jako zastępca pośredni) będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 9 pkt 9 ustawy o PCC.
Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 8 lipca 2011 (IPPB2/436-222/11-2/MZ) uznała to stanowisko za prawidłowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 sierpnia 2011 r.