Dochód z wygranej w turnieju golfowym zorganizowanym na terytorium Niemiec jest opodatkowany za granicą. Polska ma jednak prawo uwzględnić go przy obliczaniu wysokości podatku od dochodów krajowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Golfista nie prowadzi działalności gospodarczej. Mężczyzna uważał, że wygrane w Niemczech powinny być opodatkowane wyłącznie tam. Był zdania, że co do zasady, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy stosować metodę wyłączenia z progresją, ale w jego przypadku – jak twierdził – wartość niemieckiej wygranej nie będzie miała w ogóle wpływu na polski podatek. Jego argumentem było to, że w Polsce płaciłby od polskich wygranych podatek zryczałtowany, według stawki 10 proc., zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zasadniczo wygrane w konkursach sportowych powinny być objęte 10-proc. ryczałtem, a te z konkursów organizowanych na terytorium Niemiec są opodatkowane zgodnie z art. 17 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodził się też, że właściwa jest metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że stawka podatku w Polsce jest ustalana dla łącznych dochodów: z Polski i z zagranicy, mimo że te ostatnie nie są u nas opodatkowane. Fiskus stwierdził jednak, że zagraniczne dochody powinny być uwzględnione dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu, który sportowiec osiągnie w Polsce, a który będzie opodatkowany według skali PIT.

Golfista nie zgodził się z tym i wniósł skargę do sądu. Twierdził, że zagraniczne przychody z turniejów sportowych nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu wysokości podatku od polskiego dochodu.

WSA we Wrocławiu oddalił jego skargę (sygn. akt I SA/Wr 698/19). Zgodził się z fiskusem, że dochody z turnieju zorganizowanego w Niemczech powinny być opodatkowane za granicą, ale wpływają na wysokość podatku od polskiego dochodu opodatkowanego według skali PIT.

Skargę sportowca oddalił również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 6 grudnia 2022 r., sygn. akt II FSK 991/22).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 grudnia 2022 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR