Do 31 stycznia trzeba złożyć ZUS IWA za 2022 r.

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sty 13, 2023

31 stycznia 2023 r. upływa termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Informację ZUS IWA za 2022 r. musi złożyć płatnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

● był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r.,

● w 2022 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

● 31 grudnia 2022 r. był wpisany do rejestru REGON.

Jeśli płatnik przekaże do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2020, 2021 i 2022 to wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaka będzie obowiązywała płatnika w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. zostanie mu ustalona przez ZUS.

Zawiadomienie o ustalonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie doręczane przez ZUS w formie elektronicznej na profilu informacyjnym płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS (2023-01-12), autor: nieznany, oprac.: GR