Pszczelarz nie musi ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaży miodu i pyłku pszczelego, nawet jeżeli zbywa je równolegle z innymi produktami, którymi handluje w ramach działalności gospodarczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Rolnik prowadzi gospodarstwo pasieczne i sprzedaje miód i pyłek pszczeli. W tym zakresie jest zwolniony z podatku dochodowego i z VAT. Dla urozmaicenia oferty obraca też przetworzonymi produktami pszczelimi, np. słodyczami i kosmetykami na bazie miodu. Te jednak sprzedaje już w ramach działalności gospodarczej, więc w tym zakresie jest czynnym podatnikiem VAT, a obrót ewidencjonuje w kasie fiskalnej.

Zastanawiał się, czy wobec tego miód i pyłek powinien również rejestrować w ten sposób.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 11 stycznia 2023 r., sygn.: 0113-KDIPT1-3.4012.639.2022.2.JM) odpowiedział, że podatnik nie ma takiego obowiązku. Przypomniał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwolniona z tego podatku jest dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Miód i pyłek są właśnie takimi produktami rolnymi, a pszczelarz jest rolnikiem ryczałtowym. Można wprawdzie zrezygnować z tego zwolnienia, ale pszczelarz tego nie zrobił. Skoro więc korzysta ze zwolnienia z VAT, to nie musi też ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaży miodu i pyłku pszczelego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 stycznia 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR