Cztery strony liczy wniosek, który osoby ogrzewające domy i  mieszkania gazem muszą złożyć w gminie, aby otrzymać zwrot pieniędzy za VAT od kupionego paliwa. Jest też pięć załączników, które należy wypełnić w zależności od sytuacji danego gospodarstwa domowego – donosi Dziennika Gazeta Prawna.

Wniosek o wypłatę refundacji został udostępniony na stronie BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska – zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687).

Na początku druku swoje dane musi podać wnioskodawca. Musi nim być ten członek gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego. W praktyce oznacza to, że wynajmujący nieruchomości ogrzewane gazem nie będą mieć prawa do refundacji, chyba że dojdzie do zmiany osoby będącej stroną takiej umowy.

Następnie na formularzu trzeba zaznaczyć rodzaj wniosku:

● czy jest on składany pierwszy raz,

● czy jest to kolejny wniosek, ale dane gospodarstwa domowego i jego członków się nie zmieniły,

● czy jest to kolejny wniosek, ale te dane uległy zmianie.

Co do zasady jest bowiem tak, że wnioskodawca może złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (bo za taki czas przysługuje zwrot pieniędzy) lub kilka wniosków obejmujących kolejne miesiące tego roku.

Uzyskanie refundacji VAT jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego (1500 zł na członka rodziny lub 2100 zł dla osoby samotnej), przy czym, jak wynika z art. 20 ust. 4 ustawy, weryfikacja sytuacji dochodowej rodziny jest przeprowadzana raz, przy pierwszym składanym wniosku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 stycznia 2023 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR