Ulga na zdobywanie nowych rynków zbytu nie przysługuje, gdy podatnik handluje produktami pod własną nazwą lub znakiem towarowym, ale wytworzonymi przez inne podmioty – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka zleca zaprojektowanie i wytworzenie środków ochrony indywidualnej i wprowadza te produkty do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Chciała się upewnić, że będzie mogła skorzystać z ulgi na ekspansję, czyli odliczyć po raz drugi niektóre wydatki (maksymalnie 1 mln zł rocznie).

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 18 stycznia 2023 r., sygn.0114- -KDIP2-1.4010.269.2022.1.KW). Przypomniał, że z ulgi na ekspansję, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT, mogą korzystać podatnicy, którzy wytworzyli produkty w ramach własnej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT przez „produkty” rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

Ponieważ spółka nie wykonuje działalności produkcyjnej, tylko zajmuje się działalnością handlową lub dystrybucyjną, nie będzie mogła skorzystać z preferencji – stwierdził organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 stycznia 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR