Papierowe paragony przechowujemy krócej

Rzeczpospolita (2011-08-24), autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

sie 24, 2011

Od 22 lipca minister finansów przedłużył do końca 2012 r. preferencje dla przedsiębiorców z kasami fiskalnymi. Paragony dokumentujące sprzedaż w tym okresie mogą być zniszczone już po dwóch latach – czytamy w Rzeczpospolitej.

Możliwość przechowywania kopii papierowych dokumentów kasowych tylko przez dwa lata, do 31 grudnia 2011 r. została pierwszy raz wprowadzona na mocy  rozporządzenia z 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Ustawodawca przedłużył ten cenzus czasowy w rozporządzeniu z 24 czerwca 2011 r., a przepis obowiązuje od 22 lipca 2011 r. Z uwagi, że rozporządzenie nie przewiduje przepisów przejściowych, a odnosi się do paragonów potwierdzających dokonanie sprzedaży do dnia 31 grudnia 2012 r., to obejmuje zarówno paragony wystawione przed jak i po jego wejściu w życie.

Warto pamiętać, że skrócony okres przechowywania dotyczy tylko kopii paragonów sporządzanych na nośniku papierowym. Z preferencji nie mogą więc korzystać firmy przechowujące paragony elektronicznie. 
Nie dotyczy też ona faktur emitowanych przez kasy rejestrujące.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 sierpnia 2011 r.