WTZ z wyższą dotacją

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

mar 21, 2023

Z  27 696 zł do 29 496 zł wzrośnie tegoroczne dofinansowanie na osobę niepełnosprawną, która jest uczestnikiem WTZ. Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

WTZ jest miejscem, w którym osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności i przygotowują do podjęcia zatrudnienia. Ich działalność jest pokrywana w  90 proc. przez PFRON (pozostałe 10 proc. dokłada powiat) w formie dofinansowania na jednego uczestnika zajęć. W tym roku jest to 27 696 zł, co daje 2308 zł miesięcznie. Kwota ta nie jest adekwatna do rzeczywistych kosztów funkcjonowania warsztatów, co sygnalizowano już w  trakcie prac nad ubiegłoroczną nowelizacją rozporządzenia. WTZ borykają się nie tylko z  rosnącymi wydatkami na utrzymanie, lecz także z  odpływem kadry, która w placówkach ochrony zdrowia lub edukacji może liczyć na wyższe wynagrodzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 marca 2023 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR