Na fakturach wystawianych przez spółkę cywilną nie trzeba podawać imion i nazwisk wszystkich jej wspólników. Wystarczy nazwa skrócona – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak też uważali wspólnicy, którzy w umowie spółki zapisali, że może ona posługiwać się nazwą skróconą.

Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 2 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP1- -3.4012.311.2022.1.LK) przypomniał, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, są nimi jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast ich danymi identyfikacyjnymi są ich imiona i nazwiska. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się więc z wymienienia – z imienia i nazwiska – wszystkich jej wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej – stwierdził organ.

W przeciwnym razie, jak wyjaśni, nazwa spółki nie wskazywałaby, kto faktycznie jest stroną stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki. A oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego, niezgodnego z rzeczywistością lub niepozwalającego na określenie jego charakteru prawnego – podkreślił dyrektor KIS.

Dodał, że dozwolone jest umieszczanie w oznaczeniu spółki cywilnej elementów abstrakcyjnych czy fantazyjnych, ale mogą one mieć tylko charakter dodatkowy.

Ze stanowiskiem organu nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 23 lutego 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2457/22). Zwrócił uwagę na to, że podatnikiem VAT jest spółka cywilna, posiadająca przyznany jej numer NIP, a nie poszczególni jej wspólnicy (art. 15 ustawy o VAT).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 marca 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR