Szkolenie dla współpracownika jest kosztem uzyskania przychodu firmy

Rzeczpospolita (2011-08-30), autor: Edyta Głębicka , oprac.: GR

sie 30, 2011

Nasza spółka świadczy usługi, do których wykonania wymagana jest bardzo specjalistyczna i wymagająca częstej aktualizacji wiedza. Przy ich wykonywaniu posługujemy się nie tylko pracownikami, ale również nawiązujemy współpracę z osobami z zewnątrz. Zdarza się więc, że niebędąca naszym pracownikiem osoba powinna przejść specjalne szkolenie, aby wykonywać usługę na nasze zlecenie. Czy takie szkolenie lub kurs możemy uznać za związany z naszą działalnością, a wydatki z nim związane zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Uważam, że tak – odpowiada ekspertka współpracująca z Rzeczpospolitą. Jeżeli w umowach zawartych z podmiotami zewnętrznymi zapisano, że mają obowiązek uczestniczyć we wskazanych przez zleceniodawcę kursach i szkoleniach niezbędnych do wykonywania umowy na jego rzecz oraz mają obowiązek wykorzystywać wiedzę na potrzeby wykonywania kontraktu, to nie widzę powodów do kwestionowania możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwot wynikających z faktur za szkolenia wystawianych bezpośrednio na zleceniodawców. Jest to bowiem przekazanie kontrahentowi swego rodzaju narzędzia do prawidłowego wykonania usługi.

Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa dotyczącym wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT) jako wydatki poniesione „w celu osiągnięcia przychodów” powinny być kwalifikowane wszelkie wydatki, dzięki poniesieniu których, zgodnie z zasadami racjonalności ekonomicznej, podatnik może oczekiwać uzyskania przychodów. Przy czym użyty przez ustawodawcę zwrot „w celu uzyskania przychodów” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten który pozostaje bezpośrednio w takim związku przyczynowo-skutkowym, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 sierpnia 2011 r.