Nauczyciel złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jednak nadal pracuje w szkole. Zamierza on wziąć urlop dla poratowania zdrowia. Czy może on z niego skorzystać? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – karta nauczyciela nie rozstrzyga wprost uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia pracującego emeryta lub nauczyciela, który dopiero złożył wniosek o emeryturę, co oznacza, że formalnie jeszcze na niej nie jest. Niemniej jednak zgodnie z art. 73 ust. 2 KN nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Z regulacji tej wynika, że przydzielenie przez dyrektora urlopu dla poratowania jest możliwe do pewnego momentu kariery zawodowej nauczyciela, tj. tylko do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Tu wskazać należy, że w myśl art. 88 ust. 1 KN nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, a nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy przejść na emeryturę.

Z kolei z art. 73 ust. 2 KN wynika, że prawo nauczyciela do uzyskania tego urlopu w istocie wygasa z dniem nabycia uprawnień emerytalnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 kwietnia 2023 r., autor: Artur Mróz, oprac.: GR