Niepełnosprawni mają szansę na pracę w służbie cywilnej

Gazeta Prawna (2011-08-30), autor: Artur Radwan , oprac.: GR

sie 30, 2011

W służbie cywilnej pracę mogą znaleźć wszyscy kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ustawie o służbie cywilnej i te wskazane w ogłoszeniu dyrektora generalnego – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Zanim jednak do zatrudnienia dojdzie, dyrektor urzędu musi przeprowadzić nabór na wolne stanowisko. Obecnie ma on obowiązek upowszechnić informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w biuletynie informacji publicznej tej jednostki oraz w biuletynie informacji publicznej w kancelarii premiera. W ogłoszeniu powinny zostać podane informacje o:
• nazwie i adresie urzędu,
• rodzaju stanowiska pracy,
• wymaganiach związanych ze stanowiskiem pracy,
• zakresem wykonywanych na tym stanowisku zadań,
• wymaganych dokumentach,
• terminie i miejscu ich składania.

Po wejściu w życie omawianej nowelizacji przepisów dotyczących preferencji w zatrudnianiu niepełnosprawnych dyrektor generalny będzie musiał także zamieścić w nim między innymi informację o warunkach pracy na danym stanowisku. Ma to pomóc osobom niepełnosprawnym ocenić, czy opisaną prace będą w stanie wykonywać. Dodatkowo w ogłoszeniu trzeba będzie podać, czy w urzędzie, który je zamieszcza, wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. Także ta informacja, jeśli znajdzie się w ogłoszeniu, będzie bardzo ważna dla osoby niepełnosprawnej. Od tego, czy ten wskaźnik jest osiągnięty, zależy stosowanie przez urząd preferencyjnych zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 sierpnia 2011 r.