Niepełnosprawni pracownicy bez ochrony

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-30), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

sie 30, 2011

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna w ubiegłym roku więcej zakładów pracy chronionej niż rok wcześniej nie przestrzegało przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tak wynika z danych Państwowej Inspekcji.

W ten sposób, zdaniem PIP, pracodawcy starają się obniżać koszty działalności. Ci skarżą się natomiast na brak pieniędzy i skomplikowane przepisy. Najwięcej nieprawidłowości wykrytych przez inspektorów pracy było związanych z przystosowaniem obiektów i pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych pracowników. Osoby niepełnosprawne obsługiwały też maszyny niewyposażone w urządzenia ochronne.

Ponadto w ubiegłym roku wzrósł odsetek ZPChr, w których nie przestrzegano przepisów z zakresu prawa pracy. Niektóre nie prowadziły ewidencji czasu pracy lub robiły to w sposób nierzetelny. W 13 proc. skontrolowanych firmach inspektorzy stwierdzili pracę w godzinach nadliczbowych. Dla porównania w 2009 roku odsetek ten sięgał 5 proc. Co więcej inspektorzy wykryli też przypadki zatrudnienia w czasie pracy przekraczającym obowiązujący wymiar dobowy i tygodniowy oraz pracę w porze nocnej, bez zgody lekarza.

Pracodawcy tłumaczą się że wysokość wsparcia, które otrzymujemy z PFRON nie rekompensuje podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Co powoduje, że szukając oszczędności, zmniejszają nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 sierpnia 2011 r.