Pomoc na szkolny start

Rzeczpospolita (2011-08-30), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sie 30, 2011

Wsparcie finansowe dla pracowników wysyłających dzieci do szkoły jest opodatkowane. Zwolnienie z PIT przysługuje, gdy jest to pomoc socjalna – czytamy w Rzeczpospolitej.

Firma, która wspiera finansowo pracownika szykującego dziecko do szkoły, może zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych. Wprawdzie trudno tu wykazać bezpośrednie przełożenie na przychód, ale przyznanie takiego bonusu niewątpliwie wpływa motywująco na pracownika i poprawia jego relacje z przełożonymi. Świadczenie trzeba udokumentować. Dobrze, jeśli prawo do jego uzyskania jest zagwarantowane w umowie o pracę albo w regulaminie wynagradzania. Oczywiście, jeśli dofinansowanie przyznane jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kosztem podatkowym nie będzie sama wypłata kredkowego, ale odpisy przekazane na konto funduszu.

Pomoc na szkolny start można też uzyskać od państwa. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011 r. nr 111, poz. 652). Określa ono szczegółowe warunki przyznawania pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy „Wyprawka szkolna”.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 30 sierpnia 2011 r.