Od 26 kwietnia, wraz z nowelizacją kodeksu pracy, przedsiębiorcy będą mieli znacznie więcej informacji do przekazania zatrudnionym, a Państwowa Inspekcja Pracy powodów do ich ukarania – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 641) zmieni się regulacja dotycząca informacji o warunkach zatrudnienia, jaką pracodawca musi przekazać każdej nowo zatrudnianej osobie, czy też obecnemu pracownikowi, którego warunki pracy uległy zmianie w związku z awansem czy zmianą stanowiska. Nowe brzmienie art. 29 par. 3 nakazuje pracodawcy przekazanie w ciągu siedmiu dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy informacji nie tylko o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy czy długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, lecz także wielu innych nowych informacji szczegółowych.

Warto zwrócić uwagę na: inne niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia oraz na świadczenia pieniężne lub rzeczowe, a także informacje o sposobach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy. Szczególnie to ostatnie może mieć spore znaczenie przy zatrudnionych zdalnie czy hybrydowo. Może się okazać, że pracodawcy będą musieli teraz ustalić zasady przemieszczania się takich pracowników między miejscami ich zatrudnienia w biurze i domu, a następnie poinformować o tym zatrudnionych w myśl nowego art. 29 par. 3 kodeksu pracy.

Błędy w informowaniu pracowników będą mogły stanowić podstawę do ukarania pracodawcy grzywną w myśl nowego art. 281 par. 1 pkt 2a kodeksu pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 kwietnia 2023 r., autor: Mateusz Rzemek, oprac.: GR