Pracodawca planuje zatrudnić kierowcę, który w ramach obowiązków służbowych prowadziłby samochód osobowych i przewoził nim maksymalnie czworo pracowników. Czy w takim przypadku kandydat musi mieć jakieś szczególne kwalifikacje? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w analizowanym przypadku, w którym kierowca miałby wozić nie więcej niż czterech pracowników samochodem osobowym, osoba ta nie musi mieć żadnych szczególnych kwalifikacji. Powinna mieć prawo jazdy określonej kategorii (w tym przypadku zapewne B), badania profilaktyczne i szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynika to z tego, że przewóz pojazdem do dziewięciu osób nie stanowi wykonywania transportu drogowego, o którym mowa w przepisach ustawy o transporcie drogowym. Kierowca takiego pojazdu nie musi zatem posiadać świadectwa kwalifikacji zawodowej. Jedynym wymogiem będzie zatem prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w tym przypadku B), o którym mowa w przepisach ustawy o kierujących pojazdami.

Naturalnie pracownik powinien odbyć również szkolenie w dziedzinie bhp oraz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, o których mowa w przepisach kodeksu pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 kwietnia 2023 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR