Prawnicy nie mogą liczyć na zwolnienie z VAT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

maj 15, 2023

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji odrzuciła w ubiegłym tygodniu petycję w sprawie przyznania prawnikom prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT (nr P10-71/22). Wzięła pod uwagę stanowisko Ministerstwa Finansów – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Resort oszacował, że na tej zmianie budżet państwa straciłby ok. 10,7 mln zł rocznie.

W piśmie z 12 kwietnia 2023 r. (znak sprawy PT3.050.1.2023.104) MF wyjaśniło, że dyrektywa VAT pozwala na wyłączenie podatników świadczących usługi prawnicze ze zwolnienia podmiotowego. W Polsce przysługuje ono podatnikom, których przychody nie przekraczają rocznie 200 tys. zł, ale w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT są wymienione rodzaje dostaw i usług, które nie pozwalają podatnikom na korzystanie z tej preferencji.

Jak tłumaczy MF, wyłączenia ze zwolnienia dotyczą „dostaw towarów lub świadczenia usług, którymi obrót w Polsce oznacza ryzyko nieprawidłowości lub nadużyć w rozliczeniu podatku VAT”.

Pod koniec ub.r. resort finansów odrzucił też inny postulat – o podwyższenie pułapu 200 tys. zł zwolnienia do równowartości 85 tys. euro. Ten nie był zmieniany od 2017 r. Z odpowiedzi resortu na interpelacje poselskie wynika, że do końca 2024 r. podatnicy nie mogą liczyć na jego podwyższenie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 maja 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR