Podatnik, który pracuje, a zarazem prowadzi działalność gospodarczą, może wybrać, które z tych przychodów będą zwolnione z podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+. Nie może natomiast wybrać miesięcy, za które zastosuje preferencję – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Z pytaniem o zastosowanie tej preferencji wystąpił mężczyzna, który ma czwórkę dzieci i uzyskuje przychody z pracy oraz z działalności gospodarczej. Chciał się upewnić, czy może wybrać, do których z nich (z pracy czy z biznesu) może zastosować ulgę 4+. Spytał też, czy może wybrać konkretne miesiące, za które są one zwolnione z podatku, a za które nie są.

Dyrektor  Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 16 maja 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.228.2023.2.MKA) potwierdził, że podatnik może wybrać, które jego przychody będą objęte tą preferencją. – Przepisy regulujące ulgę dla rodzin 4+ nie wskazują kolejności, w jakiej przychody z poszczególnych źródeł winny korzystać ze zwolnienia – wyjaśnił.

Nie zgodził się natomiast z podatnikiem, że można również wybrać, z których konkretnie miesięcy przychody są objęte ulgą 4+, a z których nie są. Wyjaśnił, że kwota 85 528 zł jest limitem rocznym, co oznacza, że o tym, do których przychodów ma zastosowanie zwolnienia, przesądza data ich uzyskania.

– Zatem w ramach danego źródła przychodów nie można wybrać dowolnie okresu, z którego przychody będą podlegały zwolnieniu – stwierdził organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 maja 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR