W ramach ulgi na zabytki można odliczyć prace konserwatorskie na terenach zielonych, np. na rekonstrukcję historycznych ogrodów, fontann i rzeźb – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Współwłaściciel zabytkowej nieruchomości (budynek i park) wpisanej do rejestru zabytków. Chciał się upewnić, że w  ramach ulgi może rozliczyć prace konserwatorskie i restauratorskie na terenach zielonych wpisanych do rejestru zabytków. Chodziło m.in. o:

● konserwację i renowację starych drzew,

● rekonstrukcję ogrodów historycznych na podstawie zachowanej dokumentacji obejmującą również zakładanie trawników, rabat, nasadzenia drzew i krzewów itp.,

● odbudowę lub rekonstrukcję zabytkowych fontann, rzeźb, murków, ogrodzeń, alejek, oświetlenia, melioracji i nawodnienia oraz innych obiektów małej architektury,

● prace przy oczkach wodnych, takie jak konserwacja lub rekonstrukcja zabytkowych murków i mostków, czyszczenie dna i uzupełnianie wody,

● rekonstrukcję dawnych układów zieleni, takich jak stawki wraz z kanałami nawadniającymi i przelewowymi, cieków wodnych napowietrzających.

Podatnik uważał, że może też rozliczyć koszty innych prac budowlanych, które będą wykonywane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wśród nich wymienił: odtworzenie i wykonanie dróg, parkingów, sieci wodnych i kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w celu podłączenia budynku do systemów publicznych, oświetlenia zewnętrznego, instalacji nawadniających itp.

Dodał, że prace te były i będą przeprowadzane zgodnie z zasadami konserwatorskimi, za zgodą i pod nadzorem konserwatora zabytków. Wyjaśnił, że mają one na celu zachowanie i odtworzenie oryginalnego charakteru i wartości historycznej zabytkowych elementów terenów zielonych oraz podniesienie walorów obiektu chronionego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 12 maja 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.180.2023.4.MKA) potwierdził, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. tych kosztów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 maja 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR