Tak jak podatnicy PIT przekazują 1,5 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego, tak rolnicy mogliby przekazywać 1,5 proc. podatku rolnego na wybrany związek zawodowy rolników – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Dzięki temu rolnicy mogliby przekazać maksymalnie 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego związku zawodowego rolników indywidualnych. Związek mógłby wykorzystać otrzymane środki wyłącznie na prowadzoną przez siebie działalność statutową.

Taki związek musiałby się znaleźć na liście prowadzonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nie mogłyby na nią trafić nowo utworzone organizacje, bo najpierw musiałyby one figurować w Krajowym Rejestrze Sądowym przez co najmniej 5 lat.

Ponadto związek musiałby mieć struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach, a w każdym z nich – w co najmniej trzech powiatach. Liczba członków związku w każdym z powiatów musiałaby wynosić co najmniej 30.

Co do zasady na listę związków uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku można byłoby się zapisać do 31 grudnia poprzedniego roku. Wyjątek dotyczyłby pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów, czyli roku 2024. Chcąc już w przyszłym roku otrzymać wpływy z 1,5 proc. podatku rolnego, związek musiałby wpisać się na listę ministra do 20 stycznia 2024 r.

Rolnik, który chciałby przekazać 1,5 proc. podatku na wybrany przez siebie związek, musiałby złożyć wniosek do 15 marca danego roku. Musiałby podać w nim numer KRS wybranego związku.

Organy podatkowe przekazywałyby związkom środki z 1,5 proc. podatku rolnego w ciągu 30 dni od dnia zapłaty podatku przez rolnika.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 maja 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR