Przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej i inne organizacje z Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą wnioskować o granty na projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa. Chodzi głównie o inicjatywy zwiększające odporność UE na cyberzagrożenia, poprawiające jej zdolności do ochrony przed cyberatakami, wykrywania ich i powstrzymywania, a także służące współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Komisja wraz z Europejskim Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa rozdysponuje na ten cel w sumie 107 mln euro. Z tej kwoty 35 mln euro zostanie przeznaczone na budowanie mechanizmu reagowania cyberkryzysowego, który ma wzmocnić gotowość UE na cyberataki i wspierać działania wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi w przypadku incydentów cybernetycznych. Chodzi m.in. o testowanie pod kątem podatności na cyberataki unijnych podmiotów działających w najbardziej krytycznych sektorach, jak opieka zdrowotna, transport czy energia itp.

Kolejne 30 mln euro sfinansuje projekty zwiększające cyberbezpieczeństwo w przemyśle, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz start-upach. Te programy wiążą się z dyrektywą NIS2 i projektem aktu o cyberodporności.

Dodatkowe 6 mln euro zostało przeznaczone na działania wspierające koordynację między cywilną sferą cyberbezpieczeństwa a sektorem obrony.

Nabór w tych programach trwa do 26 września 2023 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 czerwca 2023 r., autor: Elżbieta Rutkowska, oprac.: GR