Fundusze emerytalne dla osób starszych

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

maj 9, 2007

Za dwa, trzy tygodnie ma być gotowy projekt nowelizacji ustawy o OFE, który reguluje m.in. działalność otwartych funduszy emerytalnych typu B, czyli takich, które mają być przeznaczone dla osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało niewiele czasu. Rozpoczną one działalność w 2009 r.

Dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej priorytetem są obecnie trzy ustawy, które dotyczą systemu emerytalnego – m.in. o wypłacie emerytur z II filara. Pracuje ono już także nad nowelizacją ustawy o OFE, której celem jest wprowadzenie funduszy typu B, dla osób, którym niewiele czasu zostało do zakończenia kariery zawodowej. Fundusze te mają inwestować pieniądze bardziej bezpiecznie, tak by chronić zgromadzone oszczędności.

– Za dwa, trzy tygodnie będzie gotowy projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie – mówi Rz" Romuald Połiński, wiceminister pracy.

Do Rady Ministrów projekt noweli może zostać skierowany wczesną wiosną. A nowe fundusze mają ruszyć w 2009 r. Do niedawna resort zakładał, że nastąpi to rok wcześniej. A pierwotnie miał być to 2005 r., tak by także pierwsi klienci OFE, którzy przejdą na emeryturę w 2009 r., mieli szansę ochronić swoje oszczędności Za to towarzystwa emerytalne będą miały sporo czasu na przygotowanie. Wcześniej deklarowały, że potrzebują około pół roku, aby napisać statut nowego funduszu, zatwierdzić go w nadzorze, zarejestrować w sądzie, dokonać zmian u agenta transferowego, ustalić nową politykę inwestycyjną, przygotować druki deklaracji członkowskiej itp.

Wiceminister Romuald Połiński mówi, że osoby same zdecydują, czy chcą przejść do nowego funduszu

Zgodnie z najnowszą koncepcją ministerstwa, towarzystwa emerytalne powołają odrębne fundusze. Poprzedni rząd proponował inne rozwiązanie. W 2005 rojku powstał nawet odpowiedni projekt ustawy. Według niego miały funkcjonować na rynku otwarte fundusze emerytalne typu A, fundusze emerytalne typu B oraz takie, które będą prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszu typu A i subfunduszu typu B.

– Fundusze typu B będą prowadzić bardziej konserwatywną politykę inwestycyjną. Będą lokować środki głównie w skarbowe papiery dłużne oraz w bardzo ograniczonym stopniu w akcje – mówi Połiński.

W jakim Tego jeszcze nie wiadomo. Na pewno będą mogły mieć mniej niż 15 proc. aktywów ulokowanych w akcjach. Dziś OFE mogą w te instrumenty inwestować do 40 proc. pieniędzy klientów, którymi dysponują.

Wiceminister Połiński mówi, że osoby same zdecydują, czy chcą przejść do nowego funduszu. O jego istnieniu ma ich poinformować ten, którego są aktualnie klientami.

Więcej Rzeczpospolita.