2419,33 zł będzie wynosić od 1 marca br. próg dochodowy pozwalający na pobieranie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Tak przewiduje komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego (M.P. poz. 127). Co do zasady jest bowiem tak, że 500+ dla osoby niepełnosprawnej przysługuje, o ile otrzymywane przez nią świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych – zaliczają się do nich głównie emerytury i renty – nie przekraczają wskazanej przepisami kwoty (pełni ona rolę kryterium dochodowego). Obecnie wynosi ona 2157,80 zł. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 156 ze zm.) ta kwota podlega corocznej waloryzacji na podstawie takiego samego wskaźnika, według którego są podnoszone emerytury i renty, z dniem 1 marca. Ponieważ w tym roku świadczenia emerytalno- rentowe wzrosną o 12,12 proc., próg do wypłaty 500+ dla osób niepełnosprawnych wzrośnie do 2419,33 zł.

Co ważne, do kryterium dochodowego jest też wliczane samo świadczenie wspierające. W praktyce oznacza to, że przy progu, który jeszcze do końca lutego wynosi 2157,80 zł, wsparcie w pełnej kwocie 500 zł należy się osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 1657,80 zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 lutego 2024 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR