Nowe obostrzenia przy imporcie metali spoza UE

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lut 21, 2024

Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej będą kontrolować przewoźników metali i minerałów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, także w formule ex post, tzn. już po zleceniu przez importera wykonania obowiązkowego audytu zewnętrznej firmie – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Tak wynika ze zmian w przepisach zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC10). Przedsiębiorcy importujący te surowce z krajów objętych wojną albo uznanych przez UE za obszary wysokiego ryzyka będą musieli m.in. szczegółowo udowodnić pochodzenie swoich towarów oraz spełnić wymogi informacyjne.

Nowe przepisy mają umożliwić prawidłowe stosowanie rozporządzenia UE 2017/821 ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Zarówno regulacje wynikające wprost z unijnego rozporządzenia, jak i przepisy krajowe mają doprowadzić do wyeliminowania z rynku nieuczciwych podmiotów, które sprowadzają metale z niesprawdzonych źródeł, a zarazem przyczyniają się do finansowania terroryzmu itp.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lutego 2024 r., autor: Adam Pantak, oprac.: GR