Fiskus przekazuje miliony złotych z 1,5 proc. PIT organizacjom pożytku publicznego. Przykładowo w 2023 r. do ok. 9 tys. OPP trafiło aż 1,53 mld zł z tego tytułu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

W ubiegłym roku, tj. w związku z rozliczeniem za 2022 r., podatnicy mogli przekazywać po raz pierwszy 1,5 proc. podatku. We wcześniejszych latach można było podarować jedynie 1 proc. PIT.

Pieniądze z podatku mogą trafić do organizacji pożytku publicznego znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest on dostępny na stronie: niw.gov.pl.

Jeśli zamierzamy obdarować nowo powstałą OPP, warto się upewnić, czy ma ona prawo do przyjmowania 1,5 proc. PIT za dany rok. Organizacja, która otrzymała status OPP np. w grudniu 2023 r., zostanie po raz pierwszy uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku dopiero za 2024 r. Faktycznie otrzyma więc pieniądze dopiero w 2025 r., a i to pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdanie finansowe za 2023 r. w bazie sprawozdań OPP.

Wniosek o przekazanie części podatku jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chce przekazać. Nie może ona przekraczać maksymalnie 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, ale może być mniejsza. Datek można przekazać na konkretny cel, określając go w przewidzianej do tego rubryce.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 lutego 2024 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR