Rentę socjalną łatwiej będzie połączyć z zatrudnieniem

Rzeczpospolita (2011-09-16), autor: Kwa , oprac.: GR

wrz 16, 2011

Osoba na rencie socjalnej, będzie mogła dorobić do świadczenia nawet 70 proc. przeciętnej pensji – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dopiero gdy zarobki rencisty socjalnego przekroczą 70 proc. średniej pensji, prawo do świadczenia będzie zawieszane. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rencie socjalnej przyjęta bez poprawek przez Senat. Jeśli prezydent podpisze nowelę, wejdzie ona w życie 1 stycznia 2012r.

Obecny limit zarobków to 30 proc. średniej pensji.

Mimo zmian renciści socjalni wciąż będą gorzej traktowani, jeśli chodzi o możliwość dorabiania, od rencistów otrzymujących świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Ci wprawdzie też mogą dostawać wynagrodzenia do 70 proc. średniej krajowej, ale jeśli zarobki przekroczą tę granicę, renta jest tylko obniżana. Dopiero gdy zarobią więcej niż 130 proc. średniej pensji, prawo do świadczenia jest zawieszane. Niekorzystne dla rencistów socjalnych jest również to, że ich przychód jest rozliczany miesięcznie. Łączony z innymi rentami i emeryturami może być też rozliczany w skali roku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 września 2011 r.