Jeżeli przychody netto uzyskane przez podatnika z dwóch działalności – rolniczej i pozarolniczej – przekroczyły w danym roku 2 mln euro, to w kolejnym musi on zaprowadzić księgi rachunkowe dla ich obu. Nie ma znaczenia, że w jednej z nich limit przychodów nie został przekroczony – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podatnik, który wystąpił o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej, spytał o obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Wyjaśnił, że prowadzi gospodarstwo rolne i płaci z tego tytułu podatek rolny. Jego przychody netto w tym zakresie w 2023 r. przekroczyły 2 mln euro. W związku z tym musiał on w 2024 r. zaprowadzić w gospodarstwie rolnym księgi rachunkowe.

Oprócz tego, od 2023 r. prowadzi on pozarolniczą działalność gospodarczą, z której przychody (objęte PIT) w 2023 r. nie przekroczyły 2 mln euro. Chciał się upewnić, że w tym zakresie nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 21 marca 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.65.2024.1.WS). Wyjaśnił, że przy ustalaniu, czy został osiągnięty limit z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, należy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich rodzajów działalności danego podmiotu, bez względu na to, czy określony rodzaj przychodów jest objęty ustawą o PIT, czy np. przepisami o podatku rolnym.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie zaś od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania – stwierdził organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 kwietnia 2024 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR