Ministerstwo Finansów chce centralizacji organów podatkowych

Rzeczpospolita (2011-09-19), autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

wrz 19, 2011

Administracja podatkowa ma funkcjonować jak korporacja. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów docelowy model powstanie w 2014 r. – informuje Rzeczpospolita.

Organem podatkowym I instancji mają być dyrektorzy izb skarbowych, a organem II instancji – wydziały odwoławcze, które zostaną utworzone w izbach skarbowych.

W nowej strukturze organizacyjnej mają także powstać delegatury izb skarbowych na szczeblu lokalnym, które będą miały uprawnienia do załatwiania niektórych spraw w imieniu dyrektora izby skarbowej. Także podatnicy w drobnych sprawach będą mogli wybrać dyrektora IS, u którego tę sprawę będą chcieli załatwić bez względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania. Szkopuł w tym, że autorzy koncepcji reformy nie sprecyzowali, jakie drobne sprawy mają na myśli.

Centralizacja oznacza także powołanie centrum rozliczeń, które stanie się centrum usług finansowo- księgowych dla całej administracji podatkowej, dzięki czemu Ministerstwo Finansów będzie mogło zlikwidować wydziały zajmujące się księgowością podatkową w urzędach skarbowych.

Reforma ma przenieść liczone w miliardach złotych oszczędności Nie wiadomo jednak, ile będzie kosztowało jej wdrożenie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 września 2011 r.