Opracowywanie programów rehabilitacji

GAZETA PODATKOWA (2011-09-19), autor: Kinga Romas , oprac.: GR

wrz 19, 2011

Zakład stara się o uzyskanie statusu ZPChr. W odniesieniu do jakiej grupy pracowników należy przygotować programy rehabilitacji? Czy powołuje się w tym celu specjalną komisję? – pyta czytelnik Gazety Podatkowej.

Opracowanie programu rehabilitacji jest konieczne, by móc wykorzystywać środki ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych. Programy rehabilitacji opracowywane są przez komisje rehabilitacyjne dla pracowników niepełnosprawnych, którzy w szczególności posiadają najniższe kwalifikacje, z uwagi na niepełnosprawność mają utrudnione samodzielne wykonywanie pracy bądź utracili zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku lub zmieniają kwalifikacje zawodowe.

W skład komisji rehabilitacji, którą powołuje pracodawca, wchodzą:
* lekarz bądź pielęgniarka, którzy wykonują świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu,
* doradca zawodowy lub instruktor zawodu,
* osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy.
W razie konieczności, ze względu na specyfikę planowanych działań rehabilitacyjnych, konieczne może być powołanie psychologa.

Właściwie opracowany program powinien w szczególności zawierać:
1) diagnozę sytuacji zawodowej pracownika niepełnosprawnego,
2) cel programu rehabilitacji,
3) metody realizacji programu,
4) harmonogram działań rehabilitacyjnych,
5) terminy oceny postępów w rehabilitacji,
6) osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Program rehabilitacji opracowywany jest z udziałem pracownika, którego on dotyczy. Powyższe wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ZFRON (Dz. U. z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Więcej w Gazecie Podatkowej z dnia 19 września 2011 r.