Jak zaksięgować upominki bez logo firmy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-09-19), autor: .ap , oprac.: GR

wrz 19, 2011

Współwłaściciel – udziałowiec spółki z o.o. – kupił prezenty bez logo firmy dla kontrahentów do 100 zł i powyżej 300 zł. Jak ująć to w księgach – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jednym ze sposobów utrzymania dobrych relacji z kontrahentami jest wręczanie im upominków. Zdarza się jednak, że firma kluczowym klientom wręcza prezenty większej wartości bez logo firmy. Koszty reklamy, do których zaliczyć można upominki z logo firmy, niewątpliwie stanowią koszt, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast prezenty o znacznej wartości nieopatrzone logo firmy, stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjnym, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Obdarowanie kontrahentów rodzi ponadto skutki na gruncie VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, zwolnione z podatku są prezenty o wartości do 100 zł, jeżeli prowadzona jest ewidencja dla jednego kontrahenta pozwalająca na ustalenie tożsamości obdarowanego lub wartość rynkowa upominku nie przekracza 10 zł, wówczas nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji. Ewidencja księgowa upominków o niewielkiej wartości, do 100 zł, potwierdzona fakturą VAT wygląda następująco: strona Wn konta 460 – Pozostałe koszty rodzajowe -100 zł, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami -100 zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 września 2011 r.