Przedsiębiorca, który w zamian za prowizję promowałby w internecie produkty lub usługi innych firm, powinien płacić 15-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przedsiębiorcę planował zająć się świadczeniem usług afiliacyjnych. Stworzyłby serwis internetowy, w którym promowałby produkty lub usługi innych firm w zamian za prowizję. Generowałby linki afiliacyjne z kodem śledzenia. Jeśli kupujący zamówiłby towar lub usługę, korzystając z linku, przedsiębiorcy przysługiwałaby część zapłaconej ceny. We wniosku o interpretację przedsiębiorca twierdził, że od przychodów z tego tytułu będzie mógł płacić 8,5-proc. ryczałt. Na poparcie przywołał korzystne interpretacje indywidualne. W odpowiedzi na dodatkowe pytania dyrektora KIS przyznał jednak, że jego usługa powinna być klasyfikowana do działu PKWiU 73.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 3 czerwca 2024 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.313.2024.1.KS) nie zgodził się w związku z tym, aby przedsiębiorca płacił 8,5-proc. ryczałt. Uznał, że właściwa będzie 15-proc. stawka.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 czerwca 2024 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR